Förflutna tider

Copyright © Jon Halling
AB Fors Ullspinneri. En gång en bullrande och dunkande industri
Copyright © Jon Halling
Copyright © Jon Halling
Nyköpingsån delade staden, broarna förband den
Copyright © Jon Halling
Tidigare sida