En kantor åtalades vid Ronneby tingsrätt
för vårdslöshet i trafik och brukande av avställt
och körförbudsbelagt fordon.

Han förnekade samtliga brott och hänvisade bland annat till Birger Jarls lagar om kyrkofrid.

I PDF-dokumentet kan Du läsa vad domaren tyckte om kantorns märkliga bortförklaringar.

För att kunna läsa PDF-dokumentet behöver Du Acrobat Reader:
Dokumentet hämtat från Trafikjuristen

Vänster Hem